Система за самоконтрол и управление безопасността на храните и НАССР

Система за самоконтрол и управление безопасността на храните за даден обект се разработва въз основа на:

 • особености на инфраструктурата на обекта, в който се извършва производството или търговията с храни;
 • видовете храни произвеждани/предлагани в обекта, меню;
 • извършване на доставки или предлагане на храните на място в обекта;
 • алергени в храните;
 • изискванията на законодателството към конкретните особености на обекта и произвежданите/ предлаганите храни /последно изменение Закон за храните/.

Съдържанието на системата за самоконтрол, се определя от групите храни в обекта, технологията на производство, транспорт, доставка и други изисквания на законодателството приложими към конкретния обект и особеностите на извършваната търговска дейност.

Системата за самоконтрол е възможно да включва и мониторингова програма, технологична документация и др., които са приложими за конкретния вид търговска дейност и предлагания асортимент.

Ако имате система за самоконтрол, която трябва да бъде актуализирана, също може да разчитате на нас. Всяка система за самоконтрол и безопасност на храните може да бъде актуализирана при необходимост - при разширяване или промяна на асортимента на произвежданите / предлаганите храни, при влизане в сила на нови нормативни изисквания /нови наредби и регламенти на ЕС/.

Безплатна консултация

Ние знаем колко е важно да получиш адекватно решение в точния момент, затова ни се обадете сега и ще получите безплатна консултация веднага по телефона:

0878 469 699

Други услуги:

 • Консултации по смяна на статут на обект.
 • Консултантски услуги по етикетиране съгласно изискванията на Регламент 1169/2011
 • Консултации по необходими документи за регистрация на заведение.
 • Консултации по Регистрация на хранителни добавки, регистрация на обекти за производство на хранителни добавки и складове за съхранение на хранителни добавки.
 • Консултации по Система за самоконтрол, добри практики и НАССР.
 • Консултации по внедряване на Система за управление на качеството /ISO/ и сертификация.