English version

Днес, 06.12.2023 г. е 02:45.

Обучения

Провеждаме обучения на персонала:

 • в група
 • индивидуално
 • в нашата зала за обучения
 • практическо обучение в работещо заведение по извършване на мониторинг на ККТ, включително водене на съответните записи
 • на място във вашия офис/заведение/предприятие
 • в удобно за вас и вашите служители време, включително и в неработни за фирмата/заведението дни.


Провеждаме обучения по:

Безплатна консултация

Ние знаем колко е важно да получиш адекватно решение в точния момент, затова ни се обадете сега и ще получите безплатна консултация веднага по телефона:

0878 469 699

Други услуги:

 • Консултации по смяна на статут на обект.
 • Консултантски услуги по етикетиране съгласно изискванията на Регламент 1169/2011
 • Консултации по необходими документи за регистрация на заведение.
 • Консултации по Регистрация на хранителни добавки, регистрация на обекти за производство на хранителни добавки и складове за съхранение на хранителни добавки.
 • Консултации по Система за самоконтрол, добри практики и НАССР.
 • Консултации по внедряване на Система за управление на качеството /ISO/ и сертификация.