English version

Днес, 04.06.2023 г. е 13:37.

Система за самоконтрол и безопасност на храните

1. Какво е необходимо, за да регистрирам обект за обществено хранене и/или търговия с храни?

За да регистрирате обекта си и да имате право да работите трябва да получите Удостоверение за регистрация, което се издава след проверка от БАБХ и след като те одобрят Система за самоконтрол на храните за вашия обект, което се изисква от последно изменение Закон за храните. Тя включва както Добри производствени и хигиенни практики, така и Анализ на опасностите и контрол на критичните точки (НАССР).

2. Система за самоконтрол ще Ви трябва, ако искате да регистрирате:

 • производствено предприятие, цех и др.;
 • заведение за обществено хранене - ресторант, кухня, бар, кафе – сладкарница, пицария, кафене, механа, закусвалня, бистро, бърза закуска, заведение за бързо хранене, магазин за хранителни стоки, временен обект, павилион за царевица, хот дог и др.);
 • кетъринг;
 • търговия с хранителни добавки;
 • обект за пакетиране, препакетиране и етикетиране на храни и напитки;
 • транспорт на храни и напитки;
 • склад за съхранение на храни и напитки.
 • онлайн магазин за храни и търговия от разстояние.
 • онлайн магазин за хранителни добавки и търговия от разстояние.


3. Можем да ви бъдем полезни с:

 • Регистрация на нови обекти за производство и търговия с храни. Пререгистрация на вече съществуващи обекти или обекти, затворени по различни причини от контролните органи
 • Консултантски услуги по регистрация на хранителни добавки (в това число и за спортисти) както от внос, така и произведени в България
 • Изготвяне на Система за самоконтрол и безопасност на храните, в това число Добри практики, Анализ на опасностите, определяне на ККТ и НАССР план, изцяло съобразени с индивидуалните особености на вашия обект – инфраструктура, технологично оборудване, меню, технология на производство, приготвяне на храната и т.н.
 • Създаване на План за мониторинг на хигиена на храните, персонала, контактните повърхности и водата /Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно – битови цели/ в заведения и при производство на храни и консултиране по извършване на лабораторни анализи.
 • Изготвяне на Технологична документация /ТД/ за производство на всички видове и категории храни и напитки
 • Одит на Система за самоконтрол и степен на внедряване на територията на обекта
 • Поддържане и актуализация на Система за самоконтрол и безопасност на храните
 • Абонаментни програми за цялостна поддръжка на Система за самоконтрол
 • Обучение на персонала
 • Консултантски услуги по изискванията към опаковане и етикетиране на храни, напитки и хранителни добавки
 • Регистрация на складове и обекти за търговия с хранителни добавки

Безплатна консултация

Ние знаем колко е важно да получиш адекватно решение в точния момент, затова ни се обадете сега и ще получите безплатна консултация веднага по телефона:

0878 469 699

Други услуги:

 • Консултации по смяна на статут на обект.
 • Консултантски услуги по етикетиране съгласно изискванията на Регламент 1169/2011
 • Консултации по необходими документи за регистрация на заведение.
 • Консултации по Регистрация на хранителни добавки, регистрация на обекти за производство на хранителни добавки и складове за съхранение на хранителни добавки.
 • Консултации по Система за самоконтрол, добри практики и НАССР.
 • Консултации по внедряване на Система за управление на качеството /ISO/ и сертификация.